Faktor primárnej energieV zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z.z. o výpočte faktora primárnej energie  (fP-CZT ) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., stanovený nasledovne:    fP-CZT = 0,618

 
Mapa stránky