Zverejnené dokumenty

 

Energetická účinnosť

 

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2017 podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti bola 89,04 %.

 
Mapa stránky